לאון פלדמן בשידור. צילום: יעל מאירי

הנחייה ועריכה בתכניות רדיו